Föreläsningar & kurser
Föreläsningar & kurser
Föreläsningar & kurser
Trädgårdsintresset är stort idag och många vill lära sig mer. Vi håller trädgårdsinriktade föredrag,

kurser och utbildningar skräddarsydda för företag, skolor och föreningar.

Exempel på ämnen kan vara:
 • Trädgårdsdesign och

växtkomposition
 • Beskärning för fastighetsskötare
 • Föredrag om odling till koloni-, trädgårds- och

villaägarföreningar

Tema och pris enligt överenskommelse.