Uppföljning
Uppföljning
Uppföljningar
Nu ska trädgårdsplanerna realiseras! Vi hjälper er att hitta en bra trädgårdsanläggare i er närhet.

Praktiskt planterings- eller anläggningsarbete utför vi själva ibland.

Vi upprättar underlag för upphandling hos anläggare för utförande efter våra ritningar.

Vi gör gärna löpande besiktningar och besök under anläggandets gång så "rätt växt kommer på rätt plats" - det vill säga så att våra intentioner med de nya förslagen för er utemiljö blir uppfyllda av anläggningsfirma. Vi finns också tillgängliga om ni behöver råd i samband med att ni anlägger eller planterar själva.

Kanske vill ni bygga på med fler idéer för er trädgård i framtiden? Vi spar dokumentation från våra besök vilket gör det enkelt för dig att senare komplettera med ytterligare förslag och idéer för din trädgård.