Ritningar
Ritningar
Ritningar
Ritningar
Ritningar
Idéskissen
I dess enklaste form presenteras våra förslag som en eller flera idéskisser. Här presenteras i huvudsak trädgårdens övergripande karaktär, planlösning och formspråk. Du får ta del av och ställning till vårt förslag för din trädgård i ett tidigt skede i planeringsarbetet. Denna idéskiss kan räcka för att du på ett bra sätt skall komma igång med dina trädgårdsprojekt.

Trädgårdsplan
Vanligen presenteras vårt förslag som en skalenlig, svartvit trädgårdsplan/situationsplan med tillhörande förklaringstexter. Här framgår trädgårdens planlösning och formspråk dvs. dess helhetslösning. Önskade funktioner som t ex uteplatser, lek-, arbets- och odlingsytor finns med. Ytorna är sammanlänkade på ett funktionellt sätt. Viktiga växtelement som t.ex. träd, häckar och planteringsytor är inritade. Förslag till val av material och de viktigaste växterna framgår.

För de flesta trädgårdsägare är denna plan ett utmärkt och prisvärt redskap att arbeta efter för en lyckad trädgård. Planen kan ligga till grund för en riktgivande anläggningsoffert.

Detaljerade trädgårdsritningar
Utifrån trädgårdsplanen och i samråd med dig som kund kan slutgiltiga ritningar, planer och detaljer tas fram. Detaljerade planteringsritningar med tillhörande växtlistor är en viktig del av vårt arbete. Välplanerade planteringar underlättar skötsel och ger ett väl sammansatt intryck av trädgården.

Vi tillhandahåller även detaljritningar på beläggningar, plank, staket m.m.