Rådgivning
Rådgivning
För oss är just rådgivning ledordet. Vid kontakten mellan dig som kund och oss som trädgårdsrådgivare, tittar vi alltid gemensamt på vilka behov och önskemål ni har. Vi träffas oftast hemma i er trädgård/utemiljö för en muntlig genomgång av era personliga trädgårdsfunderingar. Ni får inspiration, idéer, tips och konkreta råd om både små och stora trädgårdsfrågor. Allt från den minsta ohyra till större helhetslösningar. Besöket brukar ta 1-2 timmar.

Under besöket får ni en bild av hur vi tänker och arbetar och vi kan komma överens om eventuellt efterarbete i form av minnesanteckningar, skötselanvisningar, skisser, ritningar m.m. över hela eller delar av er trädgård/ utemiljö. Ibland räcker det med rådgivningsbesöket för att ni skall komma vidare med era trädgårdsplaner.